Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor:

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78
Telefon: (022) 51-51-51; 0-800-28-028
Email: consumator@apc.gov.md
Web: consumator.gov.md

Examinarea reclamației se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.

SRL „Nixela Excelent”

Mun. Chișinău. Str. Trandafirilor 31/1

IBAN MD54MO2224ASV42098637100

BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A.

c / b MOBBMD22 c / f 1010600024844

Telefon: 022 50-50-22; fax: 022 52-00-59

Mob.: 079416224